Groepen

We vinden het belangrijk om bij elkaar te komen, voor elkaar te bidden, elkaar te bemoedigen en helpen, van elkaar te leren. In de kringen en groepen waar we bij elkaar komen 'klopt het hart van de gemeente'.

 

In onze gemeente zijn diverse groepen:

 

Huiskringen

De huiskringen zijn bedoeld voor alle volwassen gemeenteleden. Iedereen is welkom, ook mensen die niet bij onze gemeente horen. In de huiskring is ruimte voor lofprijzing en aanbidding, bijbelstudie, gebed en zorg voor elkaar.

Maar er is ook tijd voor gezellige dingen.

We vinden het belangrijk dat elk gemeentelid bij een kring hoort en die bezoekt.

 

Tienerclub

Om de week is er op vrijdagavond tienerclub, bedoeld voor tieners tussen 12 en 15 jaar. Daarbij ligt de nadruk op bijbelstudie en elkaar ontmoeten. Ongeveer 5 keer per jaar is er een bijzondere activiteit (EO-jongerendag, afsluiting e.d.).

 

Jongerenkring

Elke twee weken is er op vrijdagavond een kring voor jongeren van 16 tot 20 jaar. Behalve bijbelstudie is er ook gelegenheid voor ontspanningsavonden en gezellige dingen.

 

Ouderenbijeenkomst

Voor de ouderen in de gemeente (70+) wordt een aantal keren per jaar een ouderenmiddag gehouden. Onderling contact, samen zingen en bidden en bijbel lezen zijn de onderdelen die daar een plaats krijgen.

 

Mannenontbijt

Elke 2e zaterdag van de maand is er een mannenontbijt. Dit is bedoeld voor mannen die elkaar willen ontmoeten, samen bidden en delen van geestelijke zaken die hen bezig houden. Van te voren opgeven is noodzakelijk. Het mannenontbijt wordt bezocht door zowel mannen uit de gemeente als daarbuiten.