Huiskringen

De huiskringen zijn bedoeld voor alle volwassen gemeenteleden. Iedereen is welkom, ook mensen die niet bij onze gemeente horen. In de kring is ruimte voor lofprijzing en aanbidding, bijbelstudie, gebed en zorg voor elkaar. Per huiskring zijn indeling en accenten wel wat anders.

 

De doelstellingen van een huiskring zijn uit te drukken in 3 G's:

 

Geestelijk groeien:

  • discipelschap (onderwijs, wederzijdse opbouw)

  • geestelijke gaven (leren) gebruiken

  • samen bidden

  • van elkaar leren

 

Groeien in relaties:

  • elkaar leren kennen

  • elkaar steunen in goede en slechte tijden

  • gezellige dingen doen

 

Gods liefde laten zien:

  • zorg voor elkaar en de samenleving

 

Huiskringen komen als regel één keer per twee weken op de woensdagavond bij elkaar. Voor mensen die niet op die avond kunnen komen, is er een huiskring op donderdagavond.

We vinden het belangrijk dat elk gemeentelid in principe bij een kring hoort en dat er primair vanuit de kring zorg en aandacht voor elkaar is.

Kringen en contactpersonen

Tros  -  Johan en Ria Vergouwe   
De Kleurrijke Steen  -  Carla Reijnhoudt   
De Oase  -  Erica van Wattum    
Zabibu  -  Ria Petri en Hannie de Quelerij   
De Burcht  -  Wim Louws   
Noordrank  -  Piet Westerbeke   
Lechaiem  -  Frans Roelofsen   
De Gideonsbende  -  Marijke Veltkamp   
De Schatgravers  -  Lieneke Baljeu en Jeannette Timmermans

Contactpersoon huiskringen: Piet Westerbeke, te bereiken via 06-12327597 of p.westerbeke@kpnplanet.nl.