Kinderwerk

Eén van de belangrijkste groepen in onze gemeente zijn natuurlijk de kinderen. Tijdens (een deel van) de zondagse dienst hebben zij hun eigen kinderwerkprogramma. De kinderwerkers leren de kinderen wie Jezus is en verder nog veel meer over de bijbel. Het opvoeden en bijbels onderricht zijn de belangrijkste zaken, daarnaast is een luisterend oor natuurlijk ook belangrijk.

 

Ook is er aandacht voor (onze) zendelingen en zendingsprojecten. Elke kindergroep heeft een 'adoptiezendeling'.

Het kinderwerk is verdeeld in verschillende onderdelen. De baby's t/m zij twee jaar en drie maanden zijn. Daarna gaan ze door naar de peuters. Op het moment dat de kinderen 4 jaar worden gaan ze door naar de kleuters. Vanaf dat moment gaan ze in het school systeem meedraaien en gaan ze naar de middenbouw op het moment dat ze naar groep 3 gaan en naar de bovenbouw op het moment dat ze naar groep 6 gaan. Na de bovenbouw gaan de kinderen door naar de tienerclub. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen blijven de kinderen van de bovenbouw één keer per maand in de dienst.

Twee keer per jaar houden we een 'dienst met kinderen'. Dan is de zondagse ochtenddienst afgestemd op de kinderen die dan ook aanwezig blijven. Deze dienst wordt voorbereid in samenwerking met de kinderwerkers. Ook de kerstdienst wordt in samenwerking voorbereid.

 

Een aantal keer per jaar is er nog KidZtime. Dat is een tijd van lofprijzing speciaal voor en door de kinderen.

Omdat het kinderwerk al begint bij het opvangen van de baby's tijdens de dienst tot een kamp in de bovenbouw zijn hier veel medewerkers voor nodig. Elke groep heeft een eigen coördinator die de roosters maakt, bij problemen dit doorgeeft aan de oudste kinderwerk, zorgt voor basismateriaal als; kleurtjes, papier, scharen ed.

Zaken die het hele kinderwerk aangaan zoals instructiedagen, afstemming voor speciale diensten, beheer kleine kas wordt gedaan door de oudste die verantwoordelijk is voor het kinderwerk.