Micha-werkgroep

De naam Micha komt van de bijbeltekst Micha 6: 8 waarin staat: "Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God" (NBV).


De Micha-werkgroep is ontstaan na de Micha-Campagne enkele jaren geleden. Het oudsten- en diakenenteam heeft de werkgroep gevraagd de thema's van de Micha-campagne uit te werken voor De Wijngaard.


Goed en recht doen is de missie van de werkgroep en van ieder mens die zijn weg met God wil gaan. En zo een goed rentmeester te zijn van alles wat God ons in zijn Schepping heeft gegeven.

De Micha-Campagne haakt aan bij de millenniumdoelen die de Verenigde Naties zich in 2000 ten doel hebben gesteld, namelijk: voor 2015 moeten alle belangrijke wereldproblemen zijn aangepakt. Bijvoorbeeld dat alle kinderen naar school kunnen, malaria en aids teruggedrongen zijn, de helft minder mensen van één dollar per dag hoeft te leven en meer mensen schoon drinkwater hebben.

Er zijn 8 millennium-doelen waarvan het streven is dat zij in 2015 zijn behaald.

 

In de gemeente wordt daar onder andere gestalte aan gegeven door informatievoorziening. Dit gebeurt door sprekers die 2 keer per jaar worden uitgenodigd op de Micha-zondagen en door uitdelen van informatiemateriaal. Af en toe wordt een workshop gegeven.

 

Verder worden acties georganiseerd als een autoloze zondag, een voedselactie voor de voedselbank, 40 dagen vastenactie etc. Ook nemen we deel aan landelijk georganiseerde projecten zoals de Natuurwerkdag. Dan gaan we bijvoorbeeld een dag wilgen knotten in onze omgeving.

Door al deze acties willen we het proces van bewustwording stimuleren van onze verantwoording als christen voor mens en milieu en handel (people, planet, profit).

 

Op het programma voor januari 2012 staat het geven van de Micha-cursus. Een aantal van de werkgroepleden hebben deze cursus al een keer gevolgd.
 
Relevante websites: