Zorggroep

"Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." (Matt 25:40)

 

Als christenen mogen we een diaconale opdracht van de Heer uitvoeren: omzien naar de ander. De ander liefhebben !

We proberen hieraan vorm te geven in ons persoonlijk leven, maar ook gemeentebreed. Dat gebeurt op vele wijzen.

 

Eén van die vormen is de Zorggroep. Deze groep probeert binnen onze gemeente te helpen op sociaal-geestelijk vlak, dan wel daarin een coördinerende rol te spelen. Het is bedoeld voor mensen die even wat steun nodig hebben of die in een isolement dreigen te geraken. Bijvoorbeeld mensen in asielprocedures, het organiseren van ouderenmiddagen, vervoer naar de samenkomsten en het brengen van individuele bezoekjes.