zondag 26 februari 2023

Samenkomst • Loods 7

Elke laatste zondag van de maand organiseren wij een moderne kerkdienst onder de naam Loods 7.
Deze tweede dienst heeft een laagdrempelig karakter en bestaat uit een mix van de Nederlandse en Engelse taal.

Iedereen is van harte welkom!
De spreker deze zondag is Elsa Waljaard.
De samenkomst start om 11.30 uur en eindigt om 12.30 uur.
Na de dienst eten we samen met elkaar.

Waarom Loods 7?
De naam Loods 7 komt voort uit de betekenis van een Loods. Een loods is een gekwalificeerde zeeofficier die schepen veilig door vaarwater heen leidt en goed bekend is met de ondiepten en gevaarlijke plaatsen erin. Als christenen willen wij, symbolisch, een loods voor anderen zijn. Dit willen we doen door een periode ‘aan boord te stappen’ in hun leven en de ander te loodsen door de ondiepten en gevaarlijke plaatsen van dit leven. Hierbij getuigen wij van onze Navigator Jezus en geven anderen de ruimte om zelf hun keuze te maken in het wel of niet willen aannemen van Jezus in hun leven. Het getal 7 staat voor de volheid: niets overtreft immers een leven met Jezus.

Wil je meer informatie over Loods 7?
Neem dan contact op met Richard van der Heijde
06 57185598 • richardvanderheijde@gmail.com