De Wijngaard: betrokken, liefdevol en gastvrij

Mannenontbijt

Eén keer per twee maanden, op een zaterdag wordt het Mannenontbijt georganiseerd. Dit is bedoeld voor mannen die elkaar willen ontmoeten, graag samen bidden en geestelijke zaken met elkaar willen delen. Het Mannenontbijt wordt bezocht door zowel mannen uit de Wijngaard als daarbuiten.

Sommige mannen nemen hun gitaar mee of een ander muziekinstrument, om met elkaar de Heer te eren en groot te maken. Ook worden soms getuigenissen gegeven. Dan vertellen de broeders wat men heeft beleefd met de Heer. Zowel op natuurlijk gebied als op geestelijk gebied is het fijn om dit met elkaar te delen. Als er behoefte is aan persoonlijk gebed of men wil voorbede doen voor iemand, dan is er ook gelegenheid voor. Ook wordt er iets gedeeld vanuit Gods Woord, en is er ruimte om dit met elkaar te behandelen. Tot slot zingen wij nog enkele liederen uit de muziekbundel van 'Opwekking'. Na het ontbijt wordt er gezamenlijk opgeruimd.

Het mannenontbijt start in de Rank om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 11.00 uur.
Aanmelden is noodzakelijk en kan tot donderdagavond bij Paul Waleson: ap.waleson@outlook.com
Telefonisch: 06-23536000

De bijdrage voor het mannenontbijt is € 2,- p.p.

Data 2023-2024:
16 september
18 november 
20 januari
16 maart
18 mei

Samenkomsten
Kinderdiensten
Activiteiten
Livestream en preken
Iedere zondag samenkomst om 10.00 uur • Kanaalstraat 8, Oost-Souburg