De Wijngaard: betrokken, liefdevol en gastvrij

Giften en Financien

Naam
Evangeliegemeente De Wijngaard

Fiscaal nummer
8070.18.491L01

Bankrekeningnummer
NL81 RABO 0335 0486 25

Contactgegevens
Secretariaat
Kanaalstraat 8
4388 BM OOST-SOUBURG
info@de-wijngaard.nl

Bestuur
Zie voor een overzicht van het bestuur de pagina 'Oudsten- en diakenenteam'.

Beleidsplan
Zie voor ons beleidsplan de pagina 'Strategie – vijf pijlers'.

Beloningsbeleid
Geen van de leden ontvangt een beloning.

Doelstelling
De gemeente heeft ten doel jongeren en ouderen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en in Hem met elkander. Lees meer op de pagina 'Over ons'.

Uitgeoefende activiteiten
Kijk hier voor op de pagina 'activiteiten'.

Financiele verantwoording
De verantwoording is conform de criteria van de belastingdienst opgesteld en vindt u hieronder bij documenten.
Voor vragen en/of toelichting kunt u mailen naar: penningmeester@de-wijngaard.nl.

Giften

Een gift kunt u via onderstaand formulier overmaken

€ 


Livestream en preken
Activiteiten
Samenkomsten
Kinderdiensten
Iedere zondag samenkomst om 10.00 uur • Kanaalstraat 8, Oost-Souburg