Betrokken, liefdevol en gastvrij

Israël

De Wijngaard onderschrijft de twaalf stellingen die opgesteld zijn door 'Christenen voor Israël'.

 1. Wij geloven dat Israël door God is geschapen en verkozen om de volken te zegenen.
 2. Wij geloven dat het Gods opdracht aan de kerk en de volken is om Israël te zegenen.
 3. Wij geloven dat de kerk niet in de plaats van Israël is gekomen. Door het geloof in Jezus Christus zijn ook wij kinderen van Abraham geworden, de vader van alle gelovigen.
 4. Wij geloven dat al de Verbonden vanaf Abraham gesloten zijn met Israël.
 5. Wij geloven dat de Heere trouw zal blijven aan al de Verbonden die Hij met Israël gesloten heeft, maar ook aan al de beloften die Hij aan de gemeente van Jezus Christus heeft gegeven.
 6. Wij geloven dat er een geheimenis van een gedeeltelijke verharding van Israël is omwille van ons, maar dat er bij de kerk ook blindheid is voor Israël en dat er een sluier over de volken ligt.
 7. Wij geloven dat de christenheid schuld moet belijden voor alle in haar naam begane daden van antisemitisme en oprecht berouw moet tonen in daden van liefde en solidariteit met Israël en het Joodse volk.
 8. Wij geloven dat het herstel van het Joodse volk in het Beloofde Land Israël het begin is van de uiteindelijke verlossing.
 9. Wij geloven dat de stad Jeruzalem de plaats is waar de Heere Zijn heilige Naam weer zal doen wonen.
 10. Wij geloven dat op een dag de Messias zal komen om Zijn wereldwijde Koninkrijk op te richten. Dan zal de lichamelijke opstanding van de gestorven rechtvaardigen plaatsvinden en zullen zij met Christus regeren in Zijn Koninkrijk op aarde. Daarom bidden wij om de vrede van Jeruzalem.
 11. Wij geloven dat de Mensenzoon wanneer het Koninkrijk komt, zal zitten op Zijn troon om te oordelen over de volken en hen zal vragen hoe zij Israël behandeld hebben.
 12. Wij geloven dat de vernieuwing van alle dingen uiteindelijk en definitief zal plaatsvinden. De schepping zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En God zal zijn alles en in allen.

In de Wijngaard hebben wij een Israël-werkgroep. Deze groep heeft als doel om een Bijbelgetrouwe boodschap over Israël in de gemeente te delen. Er worden daarvoor o.a. bekende sprekers uitgenodigd voor zondagse samenkomsten en voor studiedagen en -avonden.

Daarnaast wordt gebed voor de vrede van Jeruzalem gestimuleerd.
De verwachting is dat er daardoor meer bewogenheid, begrip en liefde voor het Joodse volk zal ontstaan. 

Kinderdiensten
Livestream en preken
Activiteiten
Samenkomsten
Iedere zondag samenkomst om 10.00 uur • Kanaalstraat 8, Oost-Souburg