Betrokken, liefdevol en gastvrij

Missie en visie

Missie

Evangeliegemeente de Wijngaard is een heilige gemeenschap waar de God van Israël centraal staat en wordt geëerd. Wij geloven in Gods liefde voor deze wereld; deze liefde is geopenbaard in Zijn Zoon Jezus Christus. Samen willen we God (beter) leren kennen en liefhebben. Als volgelingen van Jezus Christus, het hoofd van de gemeente, groeien we naar Zijn evenbeeld.
We hebben onze naasten lief, en uit bewogenheid met de wereld dragen we het evangelie uit naar anderen in afwachting van Zijn wederkomst.

Onze missie ontlenen we aan de volgende Bijbelteksten (NBV):

Matt. 22: 37-39: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.”

Matt. 28: 19: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.“

Rom. 11: 16: “Als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook.”

Efeze 1: 22, 23: “Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die Zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.”

Visie

Evangeliegemeente ‘De Wijngaard’ is een dynamische, levende en actieve gemeenschap van christenen. In onze gemeenschap zijn onderlinge betrokkenheid, liefde en gastvrijheid belangrijk.
Gemeenteleden hebben een persoonlijke relatie met God. Er is ruimte voor genezing, herstel van identiteit en geestelijke groei. We zijn een gemeente die zich actief uitstrekt naar anderen om de liefde van God te verkondigen, maar die ook bereid is te helpen in de noden van de wereld. Onze gemeenschap is open en toegankelijk voor buitenstaanders. De Wijngaard staat goed bekend op Walcheren, onze omgeving, zodat mensen ons weten te vinden.

Als gemeenschap zijn we in ons leven, in ons doen en laten en in onze omgang met elkaar een levende brief van Christus die door iedereen gelezen mag worden.

Livestream en preken
Activiteiten
Samenkomsten
Kinderdiensten
Iedere zondag samenkomst om 10.00 uur • Kanaalstraat 8, Oost-Souburg