De Wijngaard: betrokken, liefdevol en gastvrij

Oudsten en diakenen

De leiding van de gemeente berust bij de ‘Raad van oudsten en diakenen', zo is het omschreven in de statuten. Wij spreken over het oudsten- en diakenenteam (ODT).
De oudsten zijn eindverantwoordelijk; zij worden in hun besluitvorming en uitvoering bijgestaan door de diakenen. Het ODT bestaat idealiter uit minimaal vijf personen, waaronder minimaal drie oudsten. De oudsten richten zich vooral op visie en beleid, leiding geven (toezicht), verkondiging, onderwijs en gebed (Hand. 6:4). Diakenen zijn belast met de zorg voor de materiële noden van de gemeente, ziekenbezoek en praktisch-organisatorische taken. De gemeente heeft geen vaste voorganger. In de diensten gaan, naast leden van de eigen gemeente, sprekers uit andere gemeenten voor. De oudsten hebben de leiding van onze diensten.

Contact met het ODT kunt u opnemen via: info@de-wijngaard.nl

De actuele bezetting van het oudstenteam

Wim Louws
wimlouws@zeelandnet.nl

Dirk Bolier
bolierwp@zeelandnet.nl 

Dirk Bakker
dl.bakker80@gmail.com

De actuele bezetting van het diakenenteam

Ruth den Boer
Verantwoordelijk voor:
• Gebed en pastoraal team

Marianne Bolier
Verantwoordelijk voor:
• Kinderwerk
• Diensten met kinderen

Norbert Dohmen
Verantwoordelijke Commissie van beheer, betreffende:
• Voorzitter
• Koffiedienst
• Keuken/bestellen voorraad
• Kosters
• Decoratie/inrichting
• Collectanten
• Avondmaal
• Hulp/ehbo (BHV) en ontruiming
• Multimediateam

Frank Petri
Verantwoordelijke Commissie van beheer, betreffende:
• Gebouw- en sleutelbeheer
• Reserveringen ruimtes en gebouwverhuur
• Schoonmaak van het gebouw
• Onderhoud van het gebouw
• Bouwactiviteiten
• Kinderdagverblijf Tante Keet
• Michawerkgroep

Karin van der Linde
Verantwoordelijk voor:
• Kinderwerk
• Diensten met kinderen

Kinderdiensten
Samenkomsten
Livestream en preken
Activiteiten
Iedere zondag samenkomst om 10.00 uur • Kanaalstraat 8, Oost-Souburg