Betrokken, liefdevol en gastvrij

Waar staan we voor

Wij geloven:

  • in één God, die zich openbaart in drie personen: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest;
  • dat voor God alle mensen zondaars zijn en alleen door het verzoenend offer van Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is weer met Hem verzoend kunnen worden;
  • dat iedereen die zich tot Jezus bekeert mag delen in Zijn verlossing en daardoor nieuw leven ontvangt dat door de Heilige Geest verder tot ontplooiing wordt gebracht;
  • in de lichamelijke opstanding van Jezus Christus en in de opwekking van alle reeds gestorven gelovigen;
  • in de wederkomst van Jezus Christus om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op aarde te vestigen;
  • dat de Bijbel het betrouwbare Woord van God is;
  • in de instellingen die de Heer aan Zijn Gemeente heeft gegeven, namelijk de doop door onderdompeling van gelovigen, en het vieren van het Avondmaal;
  • in de gaven van de Heilige Geest, die in en aan de Gemeente gegeven zijn tot welzijn van allen.
  • dat de Gemeente van Jezus Christus haar wortels heeft in het Bijbelse Joodse volk en dat er zegen rust in het liefhebben en zegenen, eren en respecteren van het Joodse volk en het toebidden van de vrede aan Jeruzalem. Wij geloven dat God Israël niet heeft verstoten, noch dat de gemeente Israël heeft vervangen, maar dat de gelovigen uit de volken door Jezus Christus mede-erfgenamen zijn geworden van de belofte. Wij geloven ook dat God zowel Israël als de Gemeente een bepalende, maar van elkaar te onderscheiden rol heeft gegeven in de uitwerking van Zijn heilsplan.
Kinderdiensten
Activiteiten
Livestream en preken
Samenkomsten
Iedere zondag samenkomst om 10.00 uur • Kanaalstraat 8, Oost-Souburg