De Wijngaard: betrokken, liefdevol en gastvrij

Kinderdiensten

Wij helpen kinderen een keuze voor Jezus te maken en te leven als Zijn discipel. Dit doen we door aantrekkelijk, inspirerend kinderwerk aan te bieden in een veilige omgeving.

Tijdens de zondagse samenkomst is er voor alle kinderen tussen 0 en 13 jaar een aparte samenkomst. Deze kinderen zijn onderverdeeld in vier groepen.
Eerst zitten de kinderen bij hun ouders in de grote zaal en rond 10:15 uur mogen zij naar de kinderlokalen gebracht worden.
Elke groep heeft zijn eigen groepscoördinator, die o.a. fungeert als aanspreekpunt.

Groepen

Baby’s en peuters van 0-4 jaar - lokaal oranje
Groep 1/2/3 - lokaal paars
Groep 4/5/6 - lokaal groen
Groep 7/8 - lokaal blauw 

Groep 7/8 blijft tijdens de laatste zondag van de maand in de zaal. Er is voor hen die zondag geen kinderdienst.

Bij de babygroep ligt de nadruk op het delen van Gods liefde en geborgenheid in een veilige omgeving.
Aan de kinderen van de peutergroep bieden we een speciaal programma, dat op deze doelgroep gericht is. De liefde van God voor hen en alle mensen staat hierin centraal. De kinderen raken op eenvoudige wijze bekend met de verhalen uit de Bijbel.

In de groepen van het basisonderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode Promiseland van Opwekking Timotheüs.
Met dit unieke materiaal helpen we kinderen hun geloof onder woorden te brengen en het toe te passen in het leven van iedere dag.

Binnen de kinderdienst is er ruimte voor

• ontmoeting tijdens het inloopmomenten;
• relatieopbouw en verdieping binnen de kleine groep;
• onderwijs, lofprijs en aanbidding in de grote groep.

Elke groep heeft een vast team kinderwerkers, bestaande uit programmaleiders, hulpleiders en leiders kleine groep.

Elke groep is gekoppeld aan een zendeling die door de Wijngaard ondersteund wordt. In de kinderdienst wordt voor deze zendelingen gebeden en geld ingezameld.
Het kinderdienstseizoen wordt op een feestelijke manier geopend en afgesloten in de eigen groep. Het kinderkerstfeest voor alle groepen van de basisschool wordt elke jaar door één van de groepen georganiseerd en één groep levert elk jaar een bijdrage aan de dienst op 1e kerstdag.

Twee keer per jaar is er op zondag een speciale dienst in de grote zaal gericht op de doelgroep van de basisschool, de zogeheten dienst met kinderen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het kinderwerk? Dan kunt u bij de contactpersonen terecht.

Contactpersonen
Marianne Bolier maribol@zeelandnet.nl
Karin van der Linde karin@vanderlindeonline.nl

Livestream en preken
Activiteiten
Kinderdiensten
Samenkomsten
Iedere zondag samenkomst om 10.00 uur • Kanaalstraat 8, Oost-Souburg