Betrokken, liefdevol en gastvrij

Kinderdiensten

Wij helpen kinderen een keuze voor Jezus te maken en te leven als Zijn discipel. Dit doen we door aantrekkelijk, inspirerend kinderwerk aan te bieden in een veilige omgeving.

Tijdens de zondagse samenkomst is er voor alle kinderen tussen 0 en 13 jaar een aparte samenkomst. Deze kinderen zijn onderverdeeld in vier groepen.
Eerst zitten de kinderen bij hun ouders in de grote zaal en rond 10:15 uur mogen zij naar de kinderlokalen.
Elke groep heeft zijn eigen groepscoördinator, die o.a. fungeert als aanspreekpunt.

Groepen

Baby’s en peuters van 0-4 jaar - lokaal oranje
Groep 1/2/3 - lokaal paars
Groep 4/5/6 - lokaal groen
Groep 7/8 - lokaal blauw 

Groep 7/8 blijft tijdens de laatste zondag van de maand in de zaal. Er is voor hen die zondag geen kinderdienst.

Bij de baby/peutergroep ligt de nadruk op het delen van Gods liefde en geborgenheid in een veilige omgeving. 

In de groepen van het basisonderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode Promiseland van Opwekking Timotheüs.
Met dit unieke materiaal helpen we kinderen hun geloof onder woorden te brengen en het toe te passen in het leven van iedere dag.

Binnen de kinderdienst is er ruimte voor

• ontmoeting 
• relatieopbouw en verdieping
• onderwijs, lofprijs en aanbidding

Goed om te weten

  • Elke groep heeft een vast team kinderwerkers, bestaande uit hoofdleiding en hulpleiding.
  • Elke groep is gekoppeld aan een zendeling die door de Wijngaard ondersteund wordt. In de kinderdienst wordt voor deze zendelingen gebeden en geld ingezameld.
  • Het kinderdienstseizoen wordt op een feestelijke manier geopend en afgesloten in de eigen groep. Eén van de groepen levert elk jaar een bijdrage aan de dienst op 1e kerstdag.
  • Twee keer per jaar is er op zondag een speciale dienst in de grote zaal gericht op de doelgroep van de basisschool, de zogeheten dienst met kinderen.
  • Heeft u vragen en/of opmerkingen over het kinderwerk? Dan kunt u bij de contactpersonen terecht.

Contactpersonen
Marianne Bolier maribol@zeelandnet.nl
Karin van der Linde karin@vanderlindeonline.nl

Livestream en preken
Activiteiten
Samenkomsten
Kinderdiensten
Iedere zondag samenkomst om 10.00 uur • Kanaalstraat 8, Oost-Souburg