Betrokken, liefdevol en gastvrij

Onderwijs

Het is belangrijk dat we als gemeente goed onderwijs krijgen. Dat houdt in: leren wie God is, wat Jezus voor ons heeft gedaan en hoe wij mogen functioneren in Zijn Koninkrijk. Onderwijs vindt plaats in veel activiteiten van de gemeente zoals bijvoorbeeld de zondagse diensten, huiskringen en tiener- en jongerenwerk.

Om het onderwijs in de gemeente te stimuleren en ondersteunen is er de onderwijswerkgroep (OWG) opgericht. Deze werkgroep bestaat uit 5 leden.

De taken van de onderwijswerkgroep zijn:

  • Het organiseren, vormgeven, inhoudelijk invullen en het (laten) verzorgen van zowel het onderwijs als de toerusting van belangstellenden (of: gemeenteleden). Dit kan op verzoek van het oudsten- en diakenenteam gebeuren. Maar van tijd tot tijd doet de werkgroep hier zelf ook voorstellen toe.
  • Het organiseren en coördineren van het onderwijs dat door derden gegeven wordt, hetzij op verzoek van het oudsten- en diakenenteam, dan wel het doen van voorstellen daartoe.
  • Het evalueren van opzet en uitvoering van de onderwijsprogramma's en op basis daarvan adviseren van het oudsten- en diakenenteam.

Van de thema's van de laatste jaren zijn alle kern- en aanvullende studies beschikbaar bij de OWG.

Zelfs een bundeling van alle studies (per thema) in één document hebben we in ons assortiment zitten.

Als iemand daar belangstelling voor heeft dan worden ze op aanvraag aan de betrokken persoon gemaild. (aanvragen via onderwijswerkgroep@de-wijngaard.nl)

Ook als een Wijngaardenier behoefte heeft aan een studie over een bepaald onderwerp dan is de OWG graag bereid hierin tot steun en adviseur te zijn. Dat behoeft dus niet persé een thema- onderwerp te zijn (geweest).

Samenkomsten
Kinderdiensten
Activiteiten
Livestream en preken
Iedere zondag samenkomst om 10.00 uur • Kanaalstraat 8, Oost-Souburg