Betrokken, liefdevol en gastvrij

Pastoraat

Pastoraat is een onderdeel van de herderlijke zorg in gemeente de Wijngaard. Het doel is dienstbaar te zijn aan mensen die om welke reden dan ook (tijdelijk) ondersteuning en/of aandacht nodig hebben in een moeilijke situatie of om te groeien naar geestelijke volwassenheid.

Omzien naar elkaar is een taak van alle gelovigen. Daarom vinden wij het belangrijk elkaar te ontmoeten na de dienst onder het genot van een kopje koffie/thee om zo naar elkaar om te zien, te bemoedigen en elkaar te helpen.

Tijdens de samenkomsten is er regelmatig een gebedsteam aanwezig en kan er met mensen die een nood hebben, worden gebeden voor herstel, genezing en bevrijding.

Ook op de huiskring is aandacht voor elkaar. De kringleider is hier het aanspreekpunt voor eventuele zorgverlening. Hij/zij kan desgewenst hulp inroepen van de oudsten of het pastorale team.

Pastoraal team

Als aanvulling op de pastorale zorg onder elkaar en op de huiskringen is er een pastoraal team dat bestaat uit mensen die training hebben gevolgd en ervaring hebben opgedaan in hulpverlening. Zij verwijzen zonodig ook door naar erkende instanties.

Een hulpvraag kan gesteld worden:

  • tijdens of na de zondagochtenddienst
  • via de kringleider
  • door rechtstreeks contact op te nemen met de coördinator van het pastoraat of één van de oudsten of diakenen

Contact

De mensen van het pastorale team zijn er voor jou!
Heb je behoefte aan een groot of klein gesprek? Het pastorale team is bereikbaar. Stuur een mailtje naar pastoraat@de-wijngaard.nl, of spreek één van ons aan na de dienst.

Samenkomsten
Activiteiten
Kinderdiensten
Livestream en preken
Iedere zondag samenkomst om 10.00 uur • Kanaalstraat 8, Oost-Souburg